KOD 95


Početne kvalifikacije moraju steći:
 - svi vozači koji sudjeluju u prijevozu putnika i tereta vozilima C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D i DE kategorija
 - vozači taxi vozila
 - vozači koji u obavljanju prijevoza tereta i putnika za vlastite potrebe upravljaju vozilima za koje je potrebna vozačka dozvola kategorija C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D i DE

Za upis i pohađanje početne kvalifikacije nije potrebno prethodno imati odgovarajuću vozačku dozvolu.

Od obveze stjecanja početne kvalifikacije oslobođeni su:
 - vozači koji posjeduju vozačku dozvolu kategorija D1, D1E, D ili DE ili vozačku dozvolu koja se priznaje kao istovjetna, izdanu do 10. rujna 2008. godine
 - vozači koji posjeduju vozačku dozvolu kategorije C1, C1E, C ili CE ili vozačku dozvolu koja se priznaje kao istovjetna, izdanu do 10 rujna 2009. godine
 - vozači koji posjeduju svjedodžbu o stečenoj srednjoj stručnoj spremi u zanimanju vozač, izdanu do 1.7.2013.

Periodičku izobrazbu moraju proći:
 - vozači koji posjeduju početne kvalifikacije svakih 5 godina nakon stjecanja početne kvalifikacije
 - vozači koji su oslobođeni obveze stjecanja početne kvalifikacije, sedam godina nakon isteka, odnosno najkasnije do 10.09.2015. za vozila D1, D1E, D i DE i najkasnije do 10.09.2016. za vozila C1, C1E, C i CE kategorije, te nakon toga svakih pet godina
 - vozači koji žele ponovno upravljati vozilom, a nisu dulje od 5 godina obavljali poslove vozača

Početne kvalifikacije

Početne kvalifikacije stječu se:
 - provjerom znanja
 - ubrzanim stjecanjem početnih kvalifikacija ( tečajem )

Provjera znanja sastoji se od teoretskog i praktičnog dijela ispita. Nakon položenog ispita provjerom znanja izdaje se svjedodžba o stručnoj osposobljenosti o početnim kvalifikacijama ( SSO ).
Ubrzano stjecanje znanja početnih kvalifikacija obuhvaća pohađanje tečaja i provjeru znanja. Nakon položenog ispita izdaje se Svjedodžba stručne osposobljenosti o ubrzanim početnim kvalifikacijama. Iznimno, početne kvalifikacije mogu se steći i kroz srednjoškolsko obrazovanje za zanimanje vozač. Nakon završenog obrazovanja za zanimanje vozač, uz SSS svjedodžbu izdaje se i Svjedodžba stručne osposobljenosti o početnim kvalifikacijama.
Provjera znanja za stjecanje početnih kvalifikacija obavlja se polaganjem ispita, koji se sastoji od od teorijskog i praktičnog dijela. Kandidat koji obavlja djelatnost prijevoza tereta, a želi promijeniti ili proširiti djelatnost na prijevoz putnika ili obratno mora položiti teorijski dio ispita koji nije polagao te položiti i praktični dio ispita u cijelosti.
Postupak ubrzanog stjecanja početnih kvalifikacija mora obuhvaćati osposobljavanje iz svih područja i to u obliku tečaja u trajanju od najmanje 140 nastavnih sati. Nakon završenog tečaja kandidati polažu pismeni ispit koji obuhvaća najmanje po jedno pitanje iz svakog područja stručnog osposobljavanja.
Uz pohađanje tečaja, kandidati moraju u pratnji stručnog zaposlenika Centra za osposobljavanje obaviti 10 nastavnih sati vožnje samostalno u vozilu. Samostalnoj vožnji mogu pristupiti kandidati koji imaju položen vozački ispit  odgovarajuće kategorije, odnosno važeću vozačku dozvolu. Nakon završetka tečaja kandidati polažu pismeni i usmeni ispit, koji obuhvaća najmanje po jedno pitanje iz svakog područja osposobljavanja.


Periodička izobrazba

Periodička izobrazba vozača sastoji se od osposobljavanja kojim se osobama koje imaju SSO o početnim kvalifikacijama ili vozačima koji su oslobođeni obveze stjecanja početne kvalifikacije osigurava dopunu znanja potrebnih za njihov rad, posebno glede sigurnosti u cestovnom prometu i racionalizacije potrošnje goriva.
Periodičku izobrazbu moraju proći:
 - vozači koji posjeduju SSO o početnim kvalifikacijama svakih pet godina nakon izdavanja SSO o početnim kvalifikacijama
 - vozači koji su oslobođeni obveze stjecanja početne kvalifikacije, sedam godina nakon isteka, odnosno najkasnije do 10.09.2015. za vozila D1, D1E, D i DE kategorije i najkasnije do 10.09.2016. za vozila C1, C1E, C i CE kategorije, te nakon toga svakih pet godina
 - vozači koji imaju SSO o početnim kvalifikacijama, te vozači koji su oslobođeni obveze početne kvalifikacije i vozači koji imaju SSO o periodičkoj izobrazbi, a koji su dulje od 5 godina prestali obavljati poslove vozača, prije početka ponovnog obavljanja poslova vozača, dužni su proći periodičku izobrazbu

Periodička izobrazba vozača provodi se svakih 5 godina pohađanjem obveznog tečaja iz svih područja osposoljavanja, u trajanju od najmanje 35 nastavnih sati, a najmanje sedam sati dnevno. Periodička izobrazba može se dijelom provoditi i na simulatoru vožnje.
Centar za osposobljavanje vozaču koji je kod njega prošao izobrazbu izdaje potvrdu o stečenoj periodičkoj izobrazbi.

Vozači koji su na dan pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, 1. srpnja 2013. godine imali dozvolu jedne od spomenutih kategorija, ne moraju imati upisan „KOD 95“ u vozačku dozvolu najkasnije do 1. srpnja 2015. godine (ako se radi o vozačima koji upravljaju vozilima kategorija  D1, D1E, D ili DE), odnosno 1. srpnja 2016. godine  C1, C1E, C ili CE).

Nakon navedenih datuma svi profesionalni vozači koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj ili rade u tvrtkama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj moraju imati dokaz o stručnoj osposobljenosti za vozače, odnosno „kod 95, upisan u vozačku dozvolu ili kvalifikacijsku karticu za vozača.

„Kod 95“ upisuje se u vozačku dozvolu na  temelju Svjedodžbe o stečenim početnim kvalifikacijama ili na temelju Svjedodžbe o periodičkoj izobrazbi.
Učilište Znanje jedino u Požeško  slavonskoj županiji provodi program za stjecanje stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu.

View the embedded image gallery online at:
https://www.uciliste-znanje.com.hr/9-kod-95#sigProId704a423332