Trogodišnji programi

OBRAZOVNI SEKTOR : PROMET I LOGISTIKA

Vozač/ica motornog vozila

Za upis u program stjecanja srednje stručne spreme polaznik mora imati završenu osnovnu školu i 15 godina starosti.
Posebni uvjeti: da nema kontraindikacije za vozača/icu motornog vozila. Posao vozača/ice motornog vozila na prometnicama u vozilu zahtijeva dobro  zdravstveno stanje.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje vozač/ica motornog vozila polaznik mora imati završenu srednju školu.
Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili.

Pri tom uvidu utvrditi:

  • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
  • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
  • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

Prodavač/ica

U program obrazovanja za zanimanje prodavač/ica mogu se upisati kandidati koji imaju završenu osnovnu školu, najmanje 15 godina života i liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje prodavač/ica polaznik mora imati najmanje 17 godina i završen neki od programa dvogodišnjeg (prekvalifikacija doškolovanjem) ili trogodišnjeg (prekvalifikacija) trajanja obrazovanja.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili.

Pri tom uvidu utvrditi:

  • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
  • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
  • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

U programu prekvalifikacije polaznik nije dužan polagati općeobrazovne predmete koje je položio u okviru stečene srednje stručne spreme. Program prekvalifikacije za zanimanje prodavač prilagođen je prethodnom obrazovanju, dobi, znanju, vještinama i sposobnostima odraslih.

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Rješenje o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.