Održiva uporaba pesticida - izobrazba

Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske, objavilo je Nacionalni akcijski plan za postizanje održive uporabe pesticida koji je donijet sukladno zahtjevu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida.

Učilište Znanje je dobilo rješenje o ovlaštenju za provedbu izobrazbe o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida po određenim modulima, kategorijama i podkategorijama sukladno Prilogu I. Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive upotrebe pesticida na razdoblje od 5 (pet) godina. Klasa UP/I-320-20/15-02/48, UR BR 525-09/1209-15-3 od 24. veljače 2015. godine.


Provodimo izobrazbu iz sljedećih modula:

  • Modul za profesionalne korisnike (osnovni i dopunski);
  • Kategorija OPG i drugi poljoprivrednici; podkategorije: ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo i povrćarstvo;
  • Kategorija tvrtke koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom (d.d., d.o.o., zadruge); potkategorije: ratarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo i povrćarstvo;
  • Kategorija pravne i fizičke osobe koje održavaju javne površine (parkovi, okućnice, sportski tereni, ceste, pruge i druge javne površine); potkategorija: komunalne tvrtke;
  • Kategorija profesionalni korisnici za profesionalnu primjenu; podkategorija: DDD mjere


Sustav izobrazbe sastoji se od OSNOVNE i DOPUNSKE izobrazbe. Osnovni modul izobrazbe ima najmanje 15 (petnaest) školskih sati, a obveznici izobrazbe moraju svakih pet godina redovito obnavljati stečeno znanje dopunskom izobrazbom u trajanju od najmanje 5 (pet) školskih sati.

Kandidati izobrazbe  za sigurno rukovanje i pravilnu primjenu pesticida sukladno članku 11. stavku 3. Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida obvezni su  prijavnicom se prijaviti  za izobrazbu, te popunjenu prijavnicu poslati:

poštom na adresu: Učilište Znanje, S.Radića 13, 34000 Požega
tel/fax: 034/275 280
e-poštom: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
osobno na adresu: Učilište Znanje, S.Radića 13, 34000 Požega 

Uvjeti za pohađanje izobrazbe:

• za profesionalne korisnike je navršenih 18 godina života i završeno minimalno osnovno obrazovanje,
• za distributere i odgovorne osobe u tvrtci je navršenih 18 godina života i završeno minimalno četverogodišnje srednje obrazovanje, odnosno visoko obrazovanje – u skladu s odredbama Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida.

Potrebna dokumentacija za upis:

• rodni list,
• osobna iskaznica,
• svjedodžba o prethodno završenom obrazovanju

Cijena izobrazbe: 280,00 kn

Trošak iskaznice: 30,00 kn

Troškove ispita snosi Učilište Znanje!

Ovdje možete preuzeti prijavnicu: docPrijavnica za sigurno rukovanje i primjenu sredstava za zaštitu bilja

Ovdje mozete preuzeti priručnik:

Priručnik za sigurno rukovanje i primjenu sredstava za zaštitu bilja
( http://www.hcphs.hr/UserDocsImages/zzb/17_11_2014/Prirucnik%20za%20sigurno%20rukovanje%20i%20primjenu%20SZB-13.11.2014..pdf  )