Obrazovanje odraslih
Učilište Znanje je od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od 05. lipnja 2012. godine pod klasom UP/I-602-07/12-03/00090 dobilo je rješnje za početak rada u programima obrazovanja.
Izobrazbe profesionalnih vozača KOD-95
Učilište Znanje upisano je u sudski registar rješenjem trgovačkog suda od 31.01.2005. u Slavonskom Brodu pod brojem Tt-05/298-2.

Održiva uporaba pesticida - izobrazba

Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske, objavilo je Nacionalni akcijski plan za postizanje održive uporabe pesticida koji je donijet sukladno zahtjevu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida.

Učilište Znanje je dobilo rješenje o ovlaštenju za provedbu izobrazbe o sigurnom rukovanju s pesticidima i pravilnoj primjeni pesticida po određenim modulima, kategorijama i podkategorijama sukladno Prilogu I. Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive upotrebe pesticida na razdoblje od 5 (pet) godina. Klasa UP/I-320-20/15-02/48, UR BR 525-09/1209-15-3 od 24. veljače 2015. godine.

KOD 95

Program za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu

KOD 95 Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu (NN 82/2013), a koji je usklađen sa Direktivom 2003/59/EZ, profesionalni vozači državljani Republike Hrvatske, te vozači državljani trećih zemalja koji su zaposleni u tvrtkama s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj moraju imati početne kvalifikacije i redovito se osposobljavati kroz obveznu periodičku izobrazbu ako upravljaju vozilima za koja je potrebna vozačka dozvola kategorije C1, C1E, C ili CE, D1, D1E, D ili DE.

Učilište programe izvodi dopisno-konzultativnim oblikom nastave