Četverogodišnji programi

OBRAZOVNI SEKTOR : PROMET I LOGISTIKA

Tehničar/ka cestovnog prometa / Tehničar/ka za logistiku i špediciju

Za upis u program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje tehničar/ka cestovnog prometa polaznik mora imati završenu osnovnu školu i 15 godina.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje tehničar/ka cestovnog prometa polaznik mora imati završenu srednju školu.
Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili.

Pri tom uvidu utvrditi:

  • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
  • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
  • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti

Prije početka izvođenja nastave svaki polaznik dobiva Odluku o razlikovnim i dopunskim ispitima, iz kojeg je vidljivo koji mu se predmeti priznaju i koje obveze ima u svezi svladavanja programa prekvalifikacije.

OBRAZOVNI SEKTOR: EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA

Komercijalist/ica

U program izobrazbe za zanimanje komercijalist/ica mogu se upisati kandidati koji imaju završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života. U program prekvalifikacije mogu se upisati polaznici koji imaju završenu bilo koju srednju stručnu ili školsku spremu te da imaju najmanje 17 godina života.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili.


Pri tom uvidu utvrdit će se:

  • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
  • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
  • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.OBRAZOVNI SEKTOR: POLJOPRIVREDA, PREHRANA I VETERINA

Agroturistički/a tehničar/ka

U program stjecanja srednje stručne spreme može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu te liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova agroturističkoga tehničara. Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje agroturistički tehničar polaznik mora imati završenu srednju školu te liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti obavljanja poslova agroturističkoga tehničara.

Za polaznike koji se upišu u program prekvalifikacije izvršit će se uvid u svjedodžbe te nastavne planove i programe vrste škole koju su prethodno završili.

Pri tom uvidu utvrdit će se:

  • razlike i dopune opće obrazovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
  • razlike i dopune strukovnih sadržaja koje polaznik treba polagati
  • praktični dio nastave koju polaznik treba obaviti.