Usavršavanja

OBRAZOVNI SEKTOR: EKONOMIJA, TRGOVINA I POSLOVNA ADMINISTRACIJA

Instruktor A i B kategorije

Uvjeti upisa za instruktora vožnje B kategorije:

 - završena minimalno srednja škola u prometnoj struci cestovnog prometa ( vozač motornog vozila, tehničar cestovnog prometa, tehničar unutarnjeg transporta, tehničar za logistiku i špediciju ) ili ing. cestovnog prometa ili dipl.ing. cestovnog prometa
 - starost 23 godine i 6 mjeseci
 -  liječničko uvjerenje o duševnoj i tjesnoj sposobnosti za instruktora vožnje
 - valjna vozačka dozvola " B " kategorije najmanje tri godine.

Instruktor A kategorije

Uvjeti upisa u progam usavršavanja za instruktora vožnje " A " kategorije:

 - završen program usavršavanja za instruktora vožnje " B " kategorije
 - valjana vozačka dozvola " A " kategorije najmanje jednu godinuProgram usavršavanja za poslove samostalnog/e   računovođe/tkinje

U program usavršavanja za poslove samostalnog/e računovođe/tkinje može se upisati osoba koja ima 18 godina i:

a) Završenu srednju školu u četverogodišnjem trajanju za zanimanje ekonomist/ica ili
komercijalist/ica;

b) Završenu bilo koju srednju školu u četverogodišnjem trajanju i najmanje dvije godine
radnog iskustva na knjigovodstvenim i srodnim poslovima, što dokazuje potvrdom
poslodavca i uz prethodnu provjeru osposobljenosti (test znanja).

Trajanje programa i oblici izvođenja nastave

Program u trajanju od 204 sata ostvaruje se redovitom nastavom prema izrađenom rasporedu. Program uključuje izvedbu sadržaja pojedinih cjelina nastavnog plana i programa teorijske nastave u trajanju od 45 sati te vježbi u trajanju od 39 sati. Praktična nastava izvodi se u ukupnom trajanju od 120 sati u poduzećima s kojim Učilište ima ugovorenu suradnju.